NẠP TIỀN, MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, NẠP TIỀN GAME, MUA MÃ THẺ GAME GIÁ RẺ...
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC NẠP TIỀN, MUA MÃ THẺ, NẠP TIỀN GAME...
Home » , , , » Tướng Tháp Thí Luyện Nước Thục

Tướng Tháp Thí Luyện Nước Thục

Thứ Tư, ngày 18 tháng 4 năm 2012 | 0 nhận xétKhi tham gia chinh phục tháp thí luyện và đạt tới các tầng nhất định, bạn có thể bỏ ra một lượng Hồn Tướng để có thể chiêu mộ các danh tướng.

Trong các danh tướng nước thục, bao kẻ lắm tài nhiều mưu văn võ song toàn. Nhưng đứng đầu văn thao mưu lược có thừa tướng Gia Cát Lượng, đại tướng hàng đầu võ lực kinh người chính là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường. Hai vị này danh nổi khắp nơi, tiếng thơm lưu vào nghìn thu sử sách. Bất kì nơi nào xuất hiện 2 vị ấy đều có những điểm đặc biệt mà không ai có.

Trong Ngọa Long cũng vậy, kĩ năng mà 2 vị tướng này sử dụng cũng là những kĩ năng mà không một tướng nào khác có.

QUAN VŨ

Quan Vũ tự Vân Trường, vốn con nhà nghèo phải đi bán đậu phụ nhưng đều theo học đủ cả văn lẫn võ. Là người Trí Dũng song toàn, ở Trác quận kết nghĩa đào viên cùng Lưu Bị và Trương Phi.

Cùng theo Lưu Bị đánh đông dẹp bắc gây dựng cơ nghiệp, Quan Vũ nổi danh khắp các trận đánh lớn nhỏ. Tên ông bắt đầu được bàn tán khắp thiên hạ khi ông chém Hoa Hùng mà cốc rượu chưa kịp nguổi. Sau đó Nhan Lương, Văn Xú cũng chết dưới lưỡi đao Thanh Long. Khi bỏ Tào về theo Lưu Bị, qua 5 đã ải chém 6 tướng của Tào Tháo...

Năm 58 tuổi, vì trúng kế Lục Tốn và Lã Mông mà ông sa lưới bị Tôn Quyền bắt. Vì không chịu khuất phục nên ông bị đem chém. Sau khi chết, ông còn nhiều lần hiển thánh khiến các tướng lĩnh Tạo Ngụy, Tôn Ngô khiếp sợ.

Quan Vũ sẽ chịu về theo Thục chủ nào vượt qua được tầng 78 tháp thí luyện cùng100000 hồn tướng.

Thông tin Quan VũKĩ năng Yển Nguyệt của Vân Trường

Yển Nguyệt nhất trảm

Thanh Long Đao của Quan Vân Trường tên đầy đủ là Thanh Long Yển Nguyệt (Yển Nguyệt ở đây mang nghĩa Trăng Lưỡi Liềm), mỗi lần ra trận, lưỡi đao của Quan Vũ quét ngang trận mạc như ánh trăng lưỡi liềm quét xuống đất. Đó cũng là cảm hứng cho kĩ năng yển nguyệt của Quan Vân Trường.

Quan Vân Trường có chỉ số khá cao về mọi mặt. Chiến Pháp Yển Nguyệt cũng là một chiến pháp khá mạnh và có hiệu ứng làm đối thủ không tụ được sĩ khí, lại cho Vân Trường vào trạng thái phản kích cao. Chiến pháp này dùng trong trường hợp đơn đấu tranh vị khá lợi hành vì lượng sát thương chiến pháp lớn 1 mục tiêu nhưng trong quân đoàn chiến cũng như phó bản thì lại không hay bởi lẽ chiến pháp này chỉ tấn công đơn lẻ một mục tiêu nên dẫn đấy rất tốn quân. Nhưng không thể phủ nhận chiến pháp này gây ra lượng sát thương rất lớn.


GIA CÁT LƯỢNG

Gia Cát Lượng tự Khổng Minh danh xưng là Ngọa Long, vốn là người tài trí xong toàn nhưng lại ẩn thân sống trong lều tranh ở Long Trung. Khi Từ Thứ phải từ biệt Lưu Bị đã tiến cử Khổng Minh, lại thêm Tư Mã Huy nói: "Ngọa Long, Phụng Sồ hai người được một sẽ có thiên hạ". Lưu Bị "tam cố thảo lư" nên Khổng Minh động lòng đi theo, nguyện dốc hết sức lực ra giúp Lưu Bị đoạt thiên hạ.

Tài trí của Khổng Minh khắp thiên hạ không ai không nể phục bất kể địch ta. Trận nào Khổng Minh bày mưu thì gần như mọi thứ đều vẹn toàn. Chỉ tiếc số trời đã định, nhà Hán tất vong nên Khổng Minh giết Tư Mã Ý không thành, dâng sao xin thọ cũng bị Ngụy Diên làm tắt mất cây đèn bản mệnh... Cuối cùng ông mất ở tuổi 54 mà trí lớn chưa thành.

Để được Gia Cát Lượng xuất sơn giúp sức, các Thục chủ phải vượt qua 83 tầng tháp thí luyện và dùng 120000 hồn tướng để mời Khổng Minh làm quân sư.

Thông tin Khổng MinhKĩ năng Đông Phong

Triệu khởi Đông Phong

Trong trận Xích Bích, Chu Du muốn đánh hỏa công nhưng mùa đông chỉ có gió tây bắc thổi ngược về phía quân Ngô mà không có gió đông nam thổi về phía quân Tào nên lo lắng thành bệnh. Khổng Minh xin đi cầu gió đông cho Chu Du nổi lửa đốt trại Tào. Khi đó Gia Cát Võ Hầu lập đàn thất tinh, đứng cầu gió đông luôn ba ngày ba đêm. Đến canh ngày thứ ba thì gió đông nam thổi mạnh, giúp cho kế hỏa công của Chu Du đại thành. Cũng vì điều ấy mà phàm những kẻ biết gió này do Gia Cát mượn về đều sợ hại mà rằng: " Gia Cát Lượng quả là thần nhân".

Gia Cát Lượng có chỉ số Chỉ Huy rất cao cùng chỉ số trí hàng đâu (100 điểm). Chưa kể đến chỉ số trí tăng trưởng là 3 điểm mỗi lần chuyển sinh. Đó cũng là lí do khiến mưu công của Khổng Minh mạnh mẽ vô cùng, tấn công mọi kẻ địch và không ai chặn lại được. Chưa kể khi thấy "đông phong thổi" thì sĩ khí quân ta sẽ tăng tiến vô cùng. Đây chính là một mưu công có lượng sát thương lớn nhất toàn diện cùng hiệu ứng thổi lên sĩ khí của quân ta. Hiệu ứng lên toàn quân ta và gây sát thương lên toàn bộ quân địch, đây có thể nói là một trong các kĩ nằng hàng đầu của Ngọa Long.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét